รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
2081 24/09/2563 -
28/09/2563
วันที่ 30/09/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตชั้นปี 4 เท่านั้น! (สอบซ่อม) 20 20 สมัครสอบ
2080 24/09/2563 -
28/09/2563
วันที่ 30/09/2563
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตชั้นปี 4 เท่านั้น! (สอบครั้งแรก) 20 7 สมัครสอบ
2079 24/09/2563 -
28/09/2563
วันที่ 30/09/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตชั้นปี 4 เท่านั้น! (สอบซ่อม) 35 35 สมัครสอบ
2078 24/09/2563 -
28/09/2563
วันที่ 30/09/2563
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตชั้นปี 4 เท่านั้น! (สอบครั้งแรก) 20 20 สมัครสอบ