รหัส รับสมัคร สอบ วิทยาเขต หมายเหตุ จำนวนรับ สมัครแล้ว สมัครสอบ/เลขที่นั่งสอบ
1792 15/11/2561 -
19/11/2561
วันที่ 21/11/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 20 11 สมัครสอบ
1791 15/11/2561 -
19/11/2561
วันที่ 21/11/2561
เวลา 13:30-15:00
พัทลุง เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 50 50 สมัครสอบ
1790 15/11/2561 -
19/11/2561
วันที่ 21/11/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบซ่อม 100 19 สมัครสอบ
1789 15/11/2561 -
19/11/2561
วันที่ 21/11/2561
เวลา 13:30-15:00
สงขลา เฉพาะนิสิตสอบครั้งแรก 150 21 สมัครสอบ