ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรนิสิต หรือบัตรประชาชน เพื่อแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
17/11/2563 10:29 น.
null