ผู้เข้าสอบจะต้องนำบัตรนิสิต หรือบัตรประชาชน เพื่อแสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ หากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
23/04/2564 16:33 น.
null