การขอยกเลิกการสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์
23/09/2565 14:55 น.
📍 ขั้นตอนการขอยกเลิกการสมัครสอบ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
2. ให้อาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะที่นิสิตสังกัด ลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย
3. นำแบบฟอร์มมาส่งที่สำนักคอมพิวเตอร์ก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบของรอบนั้น ๆ


คลิกDownload 👉 แบบฟอร์มขอยกเลิกการสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์

💬 ทักแชตสอบถามเพิ่มเติมที่ เพจ Facebook สำนักคอมพิวเตอร์ คลิก> Computer Center TSU