📢 แจ้งงดการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ รอบวันที่ 20 และ 22 ก.ย. 2566
13/09/2566 15:06 น.
⭐️ งดการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ รอบสอบวันที่ 20 และ 22 ก.ย.2566 (ทั้งสองวิทยาเขต) ✅ โดยจะเปิดสอบอีกครั้งในวันพุธที่ 27 ก.ย.2566