แจ้งปิดรับสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10 - 30 ม.ค.62 เพื่อทำการปรับปรุงระบบ
31/01/2562 09:43 น.
ด้วยสำนักคอมพิวเตอร์จะทำการปรับปรุงระบบสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ จึงขอเลื่อนการเปิดรับสมัครสอบไปช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 62 ขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้