ขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในการเข้าสอบวัดทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (รูปแบบออนไลน์)
22/04/2564 10:52 น.

นิสิตที่ทำการสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ นิสิตจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้นิสิตที่ทำการสมัครสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ นิสิตจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. ทำการสมัครผ่านระบบ https://cst.tsu.ac.th/ และในกรณีชำระเงินให้นิสิตชำระและแจ้งผ่านไลน์การเงินก่อนวันประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ2. เตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนที่มี -กล้องเท่านั้น- หากไม่มีกล้องจะไม่อนุญาตเข้าสอบ

3. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต้องมีโปรแกรม Cisco Webex เพื่อใช้ในการแสดงตัวตน

     คู่มือติดตั้งโปรแกรม Cisco Webex บนสมาร์ทโฟน

     คู่มือการใช้งาน Cisco Webex

4. เตรียมบัตรนิสิต เพื่อแสดงแก่ผู้คุมสอบ

5. ให้นิสิตเข้าเปิดโปรแกรม Cisco Webex ก่อนสอบในเวลา 13.00 น. เพื่อเตรียมตัวสอบ

6. เริ่มสอบเวลา 13.30-15.00 น. ระบบจะทำการปิดระบบทันที ให้นิสิตทำการจัดเก็บคำตอบก่อนหมดเวลาสอบ


ให้นิสิตที่มีรายชื่อเข้าสอบออนไลน์ เข้าไปในบัญชีอีเมล์มหาวิทยาลัยของตนเอง (xxx@tsu.ac.th) เพื่อตรวจสอบอีเมล์เชิญเข้าห้องสอบออนไลน์