ยกเลิกการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ รอบวันพุธที่ 7 ก.พ. 61
20/02/2561 09:00 น.
เนื่องการไฟฟ้าจะเข้าดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณด้านข้างอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา และมีความจำเป็นต้องตัดระบบกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของนิสิตและบุคลากร ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอยกเลิกการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์รอบวันพุธที่ 7 ก.พ. 61 นิสิตสามารถสมัครสอบได้อีกครั้งในวันที่ 9 ก.พ. 61