การประกาศผลสอบ
05/09/2556 08:56 น.

นิสิตสามารถตรวจผลการสอบโดย 
  1. Login เข้าสู่ระบบ
  2. คลิกที่ ผลการสอบ ใน เมนูหลัก