Thaksin University      

 

Web Browser                                                  

 

         โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์คืออะไร

         โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) คือ โปรแกรมที่ใช้แปลงภาษา HTML แล้วแสดงผลเป็นหน้าเว็บเพจตามที่ผู้ใช้ฝงไคลแอนต์ได้ร้องขอไปั่ สําหรับโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมในปจจุบัน คือ ัInternet Explorer, FireFox หรือ Opera เป็นต้น

         เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) หรือ โปรแกรมค้นดูเว็บ คือ โปรแกรมที่ใช้แปลงภาษา HTML แล้วแสดงผลเป็นหน้าเว็บเพจตามที่ผู้ใช้ฝงไคลแอนต์ได้ร้องขอไป ั่หรืออีกความหมายคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์หรือระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดูเว็บเปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ

         ประวัติ
       
ทิม เบอร์เนอร์ส ลี แห่งศูนย์วิจัยเซิร์น (CERN) ได้คิดค้นระบบไฮเปอร์เท็กซ์ โปรแกรมค้นดูเว็บตัวแรกมีชื่อว่า เวิลด์ไวด์เว็บ แต่เว็บได้รับความนิยมอย่างจริงจังเมื่อ ศูนย์วิจัยเอ็นซีเอสเอ (NCSA) ของมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ สหรัฐอเมริกา ได้คิดโปรแกรม โมเสก (MOSAIC) ซึ่งเป็นโปรแกรมค้นดูเว็บเชิงกราฟิก หลังจากนั้นทีมงานที่ทําโมเสกก็ได้ออกไปเปิดบริษัทเน็ตสเคป

         มาตรฐาน โปรแกรมค้นดูเว็บเชื่อมโยงกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านมาตรฐานหรือโปรโตคอลการรับส่งข้อมูลแบบ เอชทีทีพี (HTTP) ในการส่งหน้าเว็บ หรือเว็บเพจ ปัจจุบันเอชทีทีพีรุ่นล่าสุด คือ 1.1 ซึ่งสนับสนุนโดยโปรแกรมค้นดูเว็บทั่วไป ยกเว้นอินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ที่ยังสนับสนุนไม่เต็มที่

         ที่อยู่ของเว็บเพจ เรียกว่า ยูอาร์แอล (URL) หรือยูอาร์ไอ (URI) ซึ่งรูปแบบมักจะเริ่มต้นด้วยคําว่า http:// สําหรับการติดต่อแบบเอชทีทีพี โปรแกรมค้นดูเว็บส่วนมากสนับสนุนการเชื่อมต่อรูปแบบอื่นนอกจากนี้ เช่น ftp:// สําหรับเอฟทีพี (FTP) https:// สําหรับเอชทีทีพีแบบสนับสนุนการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

         รูปแบบของไฟล์สําหรับเว็บเรียกว่าเอชทีเอ็มแอล (HTML) และสนับสนุนไฟล์รูปแบบอื่นๆ เช่น รูปภาพ (JPG, GIF, PNG) หรือเสียง

         รายชื่อโปรแกรมค้นดูเว็บที่เป็นที่นิยม

         อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์ (Internet Explorer) โดยบริษัทไมโครซอฟท์

         มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) โดยมูลนิธิมอซิลลา

         เน็ตสเคป นาวิเกเตอร์ (Netscape Navigator) โดยบริษัทเน็ตสเคป

         ซาฟารี (Safari) โดยบริษัทแอปเปิล คอมพิวเตอร์

         โอเปร่า (Opera) โดยบริษัทโอเปร่า ประเทศนอร์เวย์

 

กลับหน้าแรก

จัดทำโดย : กลุ่มภารกิจบริการและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน สำนักคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสงขลา